Konference 2018

11.03.2018 Bez komentářů

SCK_konference_2018_01

Konference 2015

17.08.2015 Bez komentářů

 

pozvanka_konference_2015

30.08.2009 Bez komentářů

Přejít ihned na výstupy z letošní konference: konference 09.

Vážení návštěvníci, nacházíte se na stránkách určených pro adiktologickou konferenci, kterou již sedmým rokem pravidelně pořádá Středočeský kraj. V posledních letech ve spolupráci s Magdalénou, o.p.s.
Tradici podzimních krajských adiktologických konferencí zahájila PhDr. Pavla Doležalová po svém nástupu do funkce pritidrogové koordinátorky Středočeského kraje v roce 2003. Za tu dobu se staly pravidelným setkáváním odborníků pracujících v léčbě a prevenci drogových závislostí (adiktologů) nejen ze Středočeského kraje, ale z celé republiky. Kromě prvního ročnku se jich účastní i profesionálové ze zahraničí.
V roce 2004 Dr. Russell Newcombe, PhD. z University of Liverpool.
V roce 2005 Martin Kooyman – odborník na terapeutické komunity u nás známý publikací Terapeutická komunita pro závislé, která byla vydána za podpory Středočeského kraje v publikaci Terapetucká komunita pro drogově závislé. I, Vznik a vývoj v roce 2004 a Ruud Bruggeman z Belgie.
V roce 2006 kolegové Vic Walker z Glasgow a Glenn Liddall z Edinburghu pracující v organizaci Crossreach mající pro nás neobvykle široký sociální rozsah.
V roce 2007 Marina Barnard pracující v Centru pro výzkum užívání drog na University of Glasgow. Zabývá se především vlivem užívání návykových látek na celý rodinný systém a jeho jednotliv články.
V roce 2008 jsme měli čest přivítat Morgan McDonald z Centre for Criminal Justice Policy and Research, s velice odvážnými myšlenkami o službách pro uvězněné závislé.
Konferenci v roce 2009 navštívil Dr. Bogdan Polajner ze Slovinska s příspěvkem o Bonding Terapii. Současně vystoupili s úvodním příspěvkem filosof a psycholog Doc. PhDr. Jaroslav Koťa se zamyšlením nad důvěrou ve vztah a dlouholetý adiktolog MUDr. Stanislav Kudrle s traumatizací vedoucí k závislosti, která je jen dalším traumatem.

Kromě těchto dvoudenních a třídenních konferencí realizuje Středočeský kraj od roku 2007 ve svých prostorách jednodenní monotématické konference zaměřené vždy na oblast, které je v adiktologické problematice aktuální. Do současné doby byly tyto konferene uspořádány 4.

V květnu 2009 PhDr. Pavla Doležalová odešla z funkce a na její místo nastoupil Mgr. František Jenčík. Doufáme, že se s jeho podporou podaří udržet oblibu a kvalitu konferencí i v dalších letech.

Přejít na výstupy z letošní konference.