2009

13.01.2010

7. adiktologická konference Středočeského kraje.

Hlavní téma: Trauma a závislost
Spolupořadatel: Magdalena, o.p.s. a Centrum adiktologie 1. LF a VFN UK.
Termín: 3. – 4. 11. 2009
Místo: Vojenská zotavovna Měřín
Počet přihlášených: 78
Záštitu převzali:
Hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath
– Národní protidrogový koordinátor Doc., MUDr., PhDr. Kamil Kalina, CSc.
Konfrenci akreditovali:
– Česká lékařská komora
– Česká asociace sester
– Česká asociace adiktologů

Program s dodanými příspěvky účastníků: program_09
Dokumenty: dokumenty_09
Fotky z konference: foto_09

Sponzoři konference:

Roche 

Komentáře jsou uzavřeny.