Program 2009

04.11.2009

Tabulka s programem a dodanými prezentacemi či texty.

Pozn.: Prezentace neprošly redakční úpravou a jsou publikovány v původní podobě. Jejich publikace a citace musí být schváleny autory.

Jméno
 
Název
prezentace
audio
Doc., PhDr. Jaroslav Koťa Důvěra, trauma a nebezpečné situace   Koťa_09_a
MUDr. Stanislav Kudrle Trauma a závislost Kudrle_09_p  
Dr. Bogdan Polajner Bonding Therapy Polajner_09_p Polaj_09_a 
PhDr. Pavla Doležalová Trauma a závislostní chování Dolezalova_09_p  
Mgr. Michala Lipková Práce s traumatem v TK Lipkova_09_p  
PhDr. Olga Jablečníková Reality show…aneb kde bydlí realita? Přístupná jen VyVoleným? Jablec_09_p  
PhDr. Soňa Cpinová Práce se závislostí v diagnostickém ústavu Cpinova_09_p_1
Cpinova_09_p_2
 
PhDr. Václav Jiřička Léčba závislostí odsouzených v kontextu standardizovaných terapeutických programů Vězeňské služby ČR Jiricka_09_p  
Mgr. Petra Jílková
Adéla Lichková
Drogové služby ve vězení – prostor pro odkrývání traumat? Lichkova_09_p  
Komentáře jsou uzavřeny.