Výstupy z předchozích konferencí

24.09.2009

Níže najdete názvy hlavních témat konferencí a termíny konání s odkazy na některé výstupy.

Konference 2003: Protidrogová politika – služby a programy ve Středčeském kraji, 27. – 28. 11. 2003

Konference 2004: Legislativní problematika v drogové oblasti; léčebné přístupy, 18. – 19. 11. 2004

Konference 2005: Rezidenční péče o uživvatele návykových látek, 24. – 25. 11. 2005

Konference 2006: Legální drogy; mezioborový přístup; duální diagnózy, 23 – 24. 11. 2006

Konference 2007: Závislost a rodina, 15. – 16. 11. 2007

Konference 2008: Drogy a vězeňství – spolupráce s ostatními resorty, 1 – 3. 12. 2008

Komentáře jsou uzavřeny.