Autoři 2003

23.09.2009

Tabulka s odkazy na pracoviště a kontakt autorů aktuální v době konání konference.

Jméno Pracoviště

Kontakt

AV ČR Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 117 20

http://www.cas.cz
info@cas.cz

Bechyňová Věra Střep – České centrum pro sanaci rodiny, Senovážná 2, Praha 1

http://www.strep.cz/index.php

strep@centrum.cz

Belková Petra K-centrum Příbram, náměstí T.G.M. 1
Příbram 1

http://www.magdalena-ops.cz/

benesov@magdalena-ops.cz

Berdychová Martina Magdalena, o.p.s., Včelník 1070, Mníšek pod Brdy, 252 10

http://www.magdalena-ops.cz/

Černovský Zdeněk  

zcernovsky@seznam.cz

Doležalová Pavla Krajská protidrogová koordinátorka Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

http://www.kr-stredocesky.cz/portal

pdolezalova@volny.cz

Gylányi Lukáš K-centrum Nymburk, Velké Valy 995

http://www.os-semiramis.cz/

k-centrum@os-semiramis.cz

Hamplová Lidmila KHS SČK, Dittrchova 17, Praha 2

http://www.khsstc.cz

podpora.zdravi@khsstc.cz

Křesadlová Václava Magdalena, o.p.s., Včelník 1070, Mníšek pod Brdy, 252 10

http://www.magdalena-ops.cz/

Kubů Pavel Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Turkyně, Apolinářská 4, Praha 2

http://snncls.cz/

kubu@mistral.cz

Melč Filip Helianna o.s., Mukařov 33, Mnichovo Hradiště

 

Miovský Michal Sdružení SCAN, Hanákova 710, Tišnov

http://www.scan-os.cz/

miovsky@cmail.cz

Michvocík Libor Linka důvěry Příbram

alias-ld@quick.cz

Nevšímal Petr Magdalena, o.p.s., Včelník 1070, Mníšek pod Brdy, 252 10

http://www.magdalena-ops.cz/

magdalena.ops@iol.cz

Plaček Pavel K-centrum Nymburk, Velké Valy 995

http://www.os-semiramis.cz/

k-centrum_nbk@quick.cz

Platz Ivan Oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí, Sádecká 169, Řevnice

http://www.dud.cz/cesta_revnice.html

 

Radimecký Josef Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 4

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/protidrogova-politika/sekretariat/kontakty-5442/

radimecky.josef@vlada.cz

Rataj Martin Magdalena, o.p.s., Včelník 1070, Mníšek pod Brdy, 252 10

http://www.magdalena-ops.cz/

magdalena.ops@iol.cz

Richter Jiří Asociace nestátních organizací, Karolíny Světlé 18, Praha 1

http://www.asociace.org/

richter@sananim.cz

Rendlová Hana Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 4

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/protidrogova-politika/sekretariat/kontakty-5442/

rendlova.hana@vlada.cz

Steklý Petr O.s. Prostor, Kutnohorská 17,
Kolín 2

http://www.os-prostor.cz/cz/uvod

Petr.Stekly@seznam.cz

Truxa Pavel Národní protidrogová centrála

http://web.mvcr.cz/archiv2008/policie/prezentace/npdc.html

Komentáře jsou uzavřeny.