Program 2003

23.09.2009

Tabulka s programem, dodanými prezentacemi či texty a odkazy na autory.

Pozn.: Prezentace ani texty neprošly redakční úpravou a jsou publikovány v původní podobě.

   

prezentace

text

další

AV ČR Evaluace protidrogové politiky SČK

Bechyňová Věra Prezentace výsledků raně intervenčního projektu

Belková Petra K-centrum Příbram – služby na startu

Belkova1

Belková Petra Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram

Belkova2

Belkova

interpretace

Berdychová Martina Změny sociálního statutu klienta v průběhu léčby v TK

Berdychova

Černovský Zdeněk Projekt partnerské pomoci v oblasti řízení NNO

Cernovsky

Doležalová Pavla Realizace protidrogové politiky Středočeského kraje

Dolezalova

Gylányi Lukáš Specifika terénních programů v malých městských aglomeracích do 20.000 obyvatel ve SČK

Hamplová Lidmila Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ve Středočeském kraji

Hamplova

Křesadlová Václava Možnosti keramiky v terapii drogově závislých

Kubů Pavel Harm reduction v prostředí hromadných kulturních akcí

Kubu

Melč Filip Prezentace TK Helianna

Miovský Michal Projekt evaluace protidrogové politiky ve Středočeském kraji

Miovsky

Michvocík Libor Drogová problematika na lince důvěry

Nevšímal Petr Perspektivy TK

OAT Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí – nezbytný článek péče o závislé

Plaček Pavel Pracovní skupina HR Krajského úřadu Středočeského kraje – zapojená zařízení, výstupy

Platz Ivan Komunita pro dospívající

Radimecký Josef Rétorika vs. praxe v drogové politice

Radimecky

Rataj Martin Zátěžová terapie u drogově závislých

Rendlová Hana Standardy, akreditace, certifikace

Rendlova

Richter Jiří ANO, možnosti spolupráce, servis

Richter

Steklý Petr Možnosti financování protidrogové politiky

TK Divadlo jako součást terapie drogově závislých

Vacek Josef Úvodní slovo

Truxa Pavel Pohled Národní protidrogové centrály

Truxa

Komentáře jsou uzavřeny.