Program 2004

Tabulka s programem a dodanými prezentacemi či texty.

Pozn.: Prezentace ani texty neprošly redakční úpravou a jsou publikovány v původní podobě.

Jméno

Název příspěvku

Prezentace

Text

Jiné

Bečka Jan Vliv kognitivně behaviorálních metod na snížení užívání dalších drog pacienty metadonového programu

Becka

Belková Petra Stigmatizace drogovou službou

Belkova

Belkova

Doležalová Pavla Podporující psychosociální dovednosti u dětí se specifickými potřebami

Dolezalova

Gabrhelík Roman Analýza  potřeb klientů nízkoprahových služeb ve Středočeském kraji

Gabrhelik

Hampl Karel Některé komplikace substituční léčby

Hampl

Libra Jiří Audit STK

Ludvíková Martina Možnosti využití strukturáních fondů

Ludvikova

Mravčík Viktor Situace ve věcech drog v České republice v roce 2003.

Mravcik

Netolická Danuše Primární prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních STK

Netolicka

graf

Nevšímal Petr Terapeutické komunity pro drogově závislé, vznik a vývoj

Newcombe Russel Substituce jako léčebná alternativa

Newcombe

Platz Ivan Práce s mladistvými uživateli drog v podmínkách diagnostického ústavu

Platz

Randák Dušan Substituce – jak jí pojmout

Randak

Sklenář Vladimír Pomoc dítěti a rodině jako účinná protidrogová intervence

Sklenar

Steklý Petr Realizace terénních programů na okrese Kolín

Šuranský František Exuser nebo profesionál?

Suransky

Vacek Jaroslav Analýza  institucionálního kontextu  poskytování služeb v oblasti protidrogové politiky  kraje

Vacek

Zatřepálková Jana Kontaktování skryté populace uživatelů

Zatrepal

Zavadil Miroslav Prevence užívání návykových látek na ZŠ – Nymburk a Praha Východ