Program 2005

15.09.2009

Tabulka s programem a dodanými prezentacemi či texty.

Pozn.: Prezentace ani texty neprošly redakční úpravou a jsou publikovány v původní podobě.

ID 

Jméno

Název sdělení

prezentace

text

jiné

1

Berdychová Martina TK a místní komunita

Berdychova

2

Berdychová, Nevšímal 7 let TK Magdaléna – vývoj, praxe, trendy

Berdychova

3

Broža, Doležalová Motivace pro práci v pomáhajících profesích

Broza

Broza

4

Bruggeman Ruud Fáze před léčbouTerapeutická komunita

Bruggemann1

Bruggemann2

5

Kooyman Martin Success and limitations of methadone and drug free treatmentÚspěšnost a omezení metadonové a abstinenční léčby

Kooyman1

Kooyman2

KooyCZ

6

Korčišová Blanka Využívání léčby pro uživatele drog v ČR v l. 2002-2004

Korcisova

7

Netolická Danuše Krajská strategie v oblasti primární prevence sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže

Netolicka

8

Orlíková Barbora Internetové poradenství v drogové problematice

Orlikova

9

Plaček Pavel K-base – Středočeská alternativa Free-base

Placek

10

Platz Ivan Program „CESTA“ Řevnice (práce s mladistvými uživateli drog ve dvouměsíčním terapeutickém programu)

11 Radimecký Josef Očekávání terapeutů TK vs. proces změny chování klientů

Radimecky

12

Steklý Petr Mobilní terénní program a rozvoj kvality služeb

Stekly

13

Teznerová Štěpánka Informace o Exodu

14

Zatřepálková Jana Stacionární terénní práce ve věznici Jiřice

Zatrepalkova

Komentáře jsou uzavřeny.