Program 2006

15.09.2009

Tabulka s programem a dodanými prezentacemi či texty.

Pozn.: Prezentace ani texty neprošly redakční úpravou a jsou publikovány v původní podobě.

ID

Příjmení

Sdělení 1

Prezentace

Text

Jiné

1

Berdychová, Doležalová Koncepce základní sítě zdravotně sociálních služeb pro závislé ve Středočeském kraji

Berdychova

2

Breburda Zdeněk 7 let K – centra Benešov

3

Gabrhelík, Miovský Regionální výzkumné studie: přínosy a omezení

Gabrhelik

6

Hampl Karel Potřeba laboratorních vyšetření u pacientů užívajících alkohol nebo jiné drogy

7

Kasková Olga Duální diagnózy v Ordinaci pro léčbu návykových onemocnění

Kaskova

Kaskova

5

Liddall, Walker Crossreach

Liddal

8

Netolická Danuše Činnost oddělení mládeže a sportu (dále jen OMS) v oblasti primární prevence v roce 2006

9

Orlíková, Trojáčková Aktuální trendy v užívání drog v ČR

Orlikova

10

Platz Ivan 10 let pracoviště CESTA v kasuistikách  našich klientů

11

Sedláčková Simona Práce se závislou matkou

12

Sobotka, Adameček Dvě diagnózy ve dvou komunitách

Sobotka

Sobotka

13

Steklý Petr Limity rozvoje služeb

Stekly

14

Vacek, Gabrhelík, Miovský, Miovská Regionální výzkumné studie: přínosy a omezení

Vacek

15

Zavadil Miroslav Rozvoj služeb o.s. Semiramis ve Středočeském kraji

Zavadil

16

Zlámaný Jakub Případová studie – sociální začlenění

Zlamany

Zlamany

Komentáře jsou uzavřeny.