Program 2007

15.09.2009

Tabulka s programem a dodanými prezentacemi či texty.

Pozn.: Prezentace ani texty neprošly redakční úpravou a jsou publikovány v původní podobě.

ID

Příjmení

Název příspěvku

prezentace

text

jiné

1

Barnard Marina Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě?

Barnard

2

Bém, Vodňanská Rodinné příběhy a scénáře

Bem

3

Bouška Jiří Rodiče v TK

Bouska

4

Hazuka Štěpán Práce s rodinou problémového uživatele drog v odd. Cesta

5

Korbářová Milena Arteterapie v léčbě závislostí – rodinná koláž

Korbarova

6

Orlíková Barbora Aktuální trendy v užívání drog v ČR

 

 

 

7

Petráková Jana Párová terapie v doléčovacím procesu-nejčastější potřeby a problémy nezávislého partnera ve vztahu

Petrakova

Petrakova

8

Radimecký, Radimecká Dumky, žalky a co já? aneb zapojování blízkých osob do léčby uživatelů drog v podmínkách terapeutické komunity

Radimecky

9

Sedláčková Simona Systém péče o těhotné uživatelsky drog v ČR

Sedlackova

10

Schmidtová Jana FAS a spektrum vrozenych alkoholovych poruch-FASD

11

Sirotková Petra Nové K-centrum ve Středočeském kraji

12

Sobotka Jan Rodina – zdroj potíží i uzdravení

Sobotka

13

Steklý Petr Vývoj rodiny a její postavení v současnosti

Stekly

14

Svačinková Eva Kasuistika z pohledu PBSP

Svacinkova

Komentáře jsou uzavřeny.