Program 2008

15.09.2009

Tabulka s programem a dodanými prezentacemi či texty.

Pozn.: Prezentace ani texty neprošly redakční úpravou a jsou publikovány v původní podobě.

Jméno

Název příspěvku

prezentace

text

jiné

Adámková Tereza Program EUDAP – informace o realizaci a evaluaci

Adamkova

Faltejsková Irena Protidrogová činnost ve Věznici Nové Sedlo

Faltejskova

Gabrhelík Roman Dotazníkové šetření provedené v lékárnách Středočeského kraje a ČR

Gabrhelik

Graclík Libor Práce s rodinnými příslušníky a osobami blízkými klientů

Graclik

Havlásek Petr Monitoring drog ve Vězeňské službě ČR. Informace o substituční terapii ve Vězeňské službě ČR.

 Havlasek

– 

Jahodová Alena Práce s odsouzenými ve specializovaném oddělení s nařízenou léčbou protitoxikomanickou v ústavní formě ve Věznici Rýnovice.

Jahodova

Jurkovská Lucie Péče o pacienty s duální diagnozou v ambulantním programu ESETU

Jurkovska

Kilián Zdeněk Přehled odsouzených
Terapeutické programy ve Věznici Příbram

Kilian_1
Kilian_2

Laurin, Ženíšková Spolu nebo vedle sebe?

Laurin

Macdonald Morgan Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice
Panel

McDonald

 

 

Mc

Malesová Mariana Liečba a jej komplikácie u osob s chronickou hepatitídou vo väzenstve SR

Malesova

Pešek Roman Drogy v českých věznicích – stav v r. 2007 a další vybrané aspekty dané problematiky

Pesek

Pifková Andrea Spolupráce s Věznicí Kuřim – od počátku roku 2000 do současnosti, příklad dobré praxe

Soukupová Eva Vězení jako konec nebo začátek?

Soukupova

Škvařilová Olga Výsledky projektu Začni jinak – reintegrační program pro osoby vracející se z výkonu trestu s diagnostikovanou drogovou závislostí
Spolupráce s Věznicí Kuřim – od počátku roku 2000 do současnosti, příklad dobré praxe

Skvarilova

 

Skvarilova

Štrublová Květoslava Děláme co můžeme! Budeme úspěšní

Strublova

Takács Rudolf 1. NPBPD za r. 2005 – 2008 a NPS na r. 2009 – 2012 vo väzenstve
2. Realizácia projektu HEP vo väzenstve SR

Takacs_1 

Takacs_2

Zelenka Petr Drogový klient na středisku PMS ČR v Rakovníku

Zelenka

Komentáře jsou uzavřeny.