Letošní přednášející:

Mgr. VOBOŘIL JINDŘICH, NÁRODNÍ PROTIDROGOVÝ KOORDINÁTOR (ÚV ČR)
Dr. GISELA HANSEN, Ph.D. – DIRECTOR OF THE DIANOVA ASSOCIATION IN SPAIN AND PROFESSOR AT THE DEPARTMENT OF CLINICAL PSYCHOLOGY AND PSYCHOBIOLOGY AT THE UNIVERSITY OF BARCELONA
PhDr. JAN ŠIKL, Ph.D.
PhDr. MARTINA VENGLÁŘOVÁ
Mgr. JAN KULHÁNEK
Mgr. IVANA POSPÍŠILOVÁ, MAGDALÉNA, o.p.s.
Prim. MUDr. JAKUB ALBRECHT, Ph.D., PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM
TEREZA MÜLLEROVÁ, DiS., CENTRUM RODINNÉHO PORADENSTVÍ A TERAPIE, NYMBURK, SEMIRAMIS, z.ú.
Mgr. RENÁTA HABIŇÁKOVÁ, Mgr. Et Mgr. ELIZABETH NOVÁKOVÁ, KLINIKA ADIKTOLOGIE 1. LF UK A VFN V PRAZE
Bc. KAROLÍNA KREJČOVÁ, Mgr. ADÉLA ŠÁLENÁ, KC PROGRESSIVE, o.p.s. 
Mgr. JIŘÍ ZATŘEPÁLEK, Mgr. MAGDALÉNA CHALOUPKOVÁ, MAGDALÉNA, o.p.s.
Bc. DANA JANOUŠKOVÁ a Bc. DOROTA SKOKANOVÁ, DiS, SEMIRAMIS z.u.
Mgr. BARBORA ORLÍKOVÁ Ph.D., Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, ÚV ČR 
Mgr. ANETA ZÁPOTOCKÁ, MAGDALÉNA, o.p.s.
IVANA MYŠKOVÁ, BARBORA ŚKABRADOVÁ, CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE, SEMIRAMIS z.u. 
Mgr. OLGA NEUMANNOVÁ, PROSTOR PLUS