během září budou programovým výborem konference vybrány příspěvky a poté zveřejněn program.